Circular design of the year 2019 | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Circular design of the year 2019

15.05.2019

Na natečaju za inovacijo MOVECO »Circular design of the year 2019« se je podjetje SKAZA s projektom Skaza Coffee Cup uvrstilo na drugo mesto. Natečaj promovira izdelke in storitve, ki so zasnovani s pogledom v prihodnost, v duhu krožnega gospodarstva in trajnosti.

V natečaju so sodelovala podjetja kar iz devetih evropskih držav. Kot je povedala direktorica kakovosti, Polona Tratnik, smo na prejeto nagrado ponosni in veseli, da krožno gospodarstvo dobiva vedno večjo veljavo na vseh področjih. SKAZA Coffee Cup je lonček, ki je narejen iz sladkornega trsa in je namenjen zamenjavi kavnih lončkov iz plastike za enkratno uporabo.V okviru EU Interreg projekta MOVECO so nagradili izdelke in storitve, ki podpirajo prehod v krožno gospodarstvo s posebno nagrado za inovacije MOVECO. Z natečajem so ustvarjalna, v prihodnost usmerjena podjetja in poslovni modeli iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Slovaške, Madžarske, Hrvaške, Bolgarije, Srbije in Romunije, imela priložnost predstaviti svoje izdelek in/ali storitev širšemu občinstvu. V Sloveniji, za natečaj skrbita Gospodarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za okolje in Prostor.

O projektu
Projekt MOVECO je financiran iz Transnacionalnega Programa EU za Podonavje. MOVECO () je projekt, ki veča ozaveščenost o krožnem gospodarstvu med podjetji, javnimi in razvojnimi ustanovami, ustanovami za gospodarski razvoj in državljani. Dvanajst projektnih in štirje strateški partnerji iz desetih držav na območju Podonavja sodeluje že od decembra 2016 pri promociji znanja o krožnem gospodarstvu ter izboljšanju osnovnih pogojev za krožne proizvode in poslovne modele. Projekt koordinira Gospodarska zbornica Slovenije.

O krožnem gospodarstvu
Osnovni cilj krožnega gospodarstva je čim dlje snovi zadržati v uporabi ter njihovi učinkoviti reciklaži. Vendar se krožno gospodarstvo ne omejuje le na reciklažo in obdelavo ostankov in omejevanja onesnaženja. Osredotoča se na trajnostni, krožni uporabi virov. Glavni pristopi obsegajo podaljšanje življenjske dobe proizvodov in njihovih sestavnih delov tako, da lahko končne postopke reciklaže zamaknemo čim dlje v prihodnost ter izboljšamo učinkovitost predelave.  Inovacije in raziskave so usmerjene v stalno optimizacijo procesov z zmanjševanjem porabe virov in nastajanja odpadkov. Na natečaj za inovacije MOVECO se lahko prijavijo podjetja iz različnih proizvodnih panog in gospodarskih sektorjev. Natečaj ima namen povečati ozaveščenost javnosti o krožnem gospodarstvu.

 

Arhiv novic

Favourites