Grow 2018:Design Leadership in Design Management | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Grow 2018:Design Leadership in Design Management

06.12.2018

V torek, 4. in v sredo, 5. decembra, se je v Ljubljani v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje odvil še zadnji sklop izobraževanja GROW o Design Leadershipu in Design Managementu.

Predstavnica podjetja Skaza je bila Blanka Lorenčič, ki se je izobraževanja začela udeleževati maja. Tam so obravnavali naslednja področja: Desing Language, katerega namen je, da poenoti javno podobo podjetja in blagovne znamke kot celote; Design Tools, ki obravnava orodja, ki nam pomagajo doseči želeni dizajn; Design Research, ki se nanaša na kvantitativno in kvalitativno raziskavo trga, na katerega želimo vstopiti z novim izdelkom; Design in CX, ki govori o tem, kako pomembna je uporabniška izkušnja in na kak način jo lahko izpolnimo; Design Value, ki narekuje, katere lastnosti dizajna morajo biti izpolnjene, da se bo vrednost dizajna oziroma izdelka zvišala; Design Briefing, ki teoretizira, kaj mora dober brief vsebovati in na kaj ter v kateri fazi moramo biti pozorni pri oblikovanju in potrjevanju briefa.
 
Pred tem so obravnavali še razliko med Design Managementom in Design Leadershipom ter Design Quality in Design Process.
Razliko med Design Managementom in Design Leadershipom je Blanka opisala tako: »Management pomeni delati stvari prav, medtem ko leadership pomeni delati prave stvari.« Kakovosten dizajn dosežemo ne le takrat, ko je kakovost dosežena v funkcionalnem in vizualnem smislu, ampak tudi, ko dosežemo stopnjo, ki izpolnjuje zadane cilje, ki smo jih želeli z dizajnom doseči. To pa lahko dosežemo samo s strukturiranim in ponovljivim procesom aktivnosti za izdelavo novih, izvedljivih in zaželenih izdelkov z jasno poslovno strategijo in omejitvami.
 
Na zaključnem izobraževanju, 5. decembra, so študentje predstavili brief na temo predloga določene izboljšave v podjetju. Predstavnica podjetja Skaza, Blanka Lorenčič, je tako predstavila prednosti market in design researcha, na izdelku Skaza Cup (oz. kot ga je Blanka imenovala »Alpha Product«) ter uvedbo t. i. »Quality Testing Room« v podjetje, kjer bi preizkušali funkcionalnost novih izdelkov ter preverjali uporabniško izkušnjo. Pridobitev, investicijo in ROI je smiselno predstavila, tako da sta se tudi tehnični direktor, Robert Agnič in generalni direktor ter lastnik podjetja Skaza, Igor Skaza, strinjala z omenjenim predlogom.
 
Prav tako je James Hall, ki je vodil izobraževanja, Blanki namenil nekaj pozitivnih besed: »Čeprav se je Blanka izobraževanju pridružila nekoliko kasneje, je pokazala poglobljeno razumevanje preučevanih vsebin, njene predstavitve pa so bile zmeraj na visokem nivoju. Še posebej je izstopala finalna predstavitev, ki jo je začela kot prva in že na začetku postavila standard za vse ostale udeležence, ki so svoje predloge izboljšav predstavili v nadaljevanju.«  


 
 

Arhiv novic

Favourites