Je kakovost rezultat odličnosti ljudi ali procesov? | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Je kakovost rezultat odličnosti ljudi ali procesov?

01.08.2018

Kakovost izdelkov in storitev postaja vsakdanji poslovni in zasebni pojem, ki nas spremlja na vsakem koraku - ko govorimo o kakovosti življenja, hrane, bivanja, dela, produktov, storitev in še bi lahko naštevali. Največji izziv pri definiciji kakovosti se pojavi ob vprašanju kdaj je neka stvar dovolj kakovostna in kako kakovost izmerimo? Teorij o kakovosti je veliko in vsaka izmed njih je pravilna.
 
S pojmom kakovosti so se skozi stoletja ukvarjali guruji kakovosti, ki so razvili različne definicije, metode in pristope. Danes priznavamo splošno definicijo, ki pravi, da je kakovost dogovor med kupcem in prodajalcem, med uporabnikom in ponudnikom.
 
Kako zagotoviti kakovost v podjetju?
Ne moremo izboljšati delovnega procesa, če vanj ne vključimo tistih, ki vsak dan neposredno vodijo in peljejo ta postopek ter tistih, ki ob tem še sodelujejo v procesu kot zunanji, spremljevalni udeleženci. Ključ uspeha pa je, da je vključeno tudi vodstvo, pripravljeno na spremembe.
Vsak lastnik, vodja rad poudari, da je zavezan h kakovosti. Vendar, če bi bilo res tako, potem noben izdelek ne bi nikoli razočaral in nobena storitev ne bi povzročila pritožbe. Reklamacijski oddelki v podjetjih in nacionalna potrošniška združenja v naši družbi ne bi bila več potrebna. Torej še vedno ostaja temeljno človeško in še posebej poslovno vprašanje, kako nenehno izboljševati kakovost, da bomo konkurenčni na trgu.
K doseganju kakovosti najprej pripomore odlično vodenje zaposlenih. Tistih, ki ustvarjajo kakovostne proizvode in storitve. To lahko dosežemo le s kakovostjo voditeljstva, ki vodi in usmerja ljudi na poti vedno večje kakovosti in na koncu preseganja samega sebe. Dober voditelj svoje zaposlene navdihuje, jih motivira in jim daje priložnost pokazati vse svoje potenciale, “adute”. Kakovost torej ustvarjajo ljudje. Lahko rečemo, da samo kakovostni ljudje ustvarjajo kakovostne izdelke, storitve, življenjske izkušnje… To so ljudje, ki izžarevajo kakovost povsod, kamor gredo in v vsem, kar počnejo.
 
Ljudje s pravimi kompetencami
Vsekakor posel lahko kvalitetno opravljajo samo tisti zaposleni, ki imajo za to ustrezne kompetence. Znanje, ki ga zaposlenim daje temeljna izobrazba in dosežene izkušnje so le del kompetenčnega modela na poti do odličnosti izdelkov in storitev. V Skazi se zavedamo, da je potrebno nenehno izobraževanje, spremljanje novosti in trendov v panogi, da se kompetence zaposlenih ne le ohranjajo, temveč tudi nadgrajujejo, kar podjetje ohranja v potrebni poslovni kondiciji v odnosu do konkurentov na trgu. Prav izobraževanju v podjetju posvečamo izjemno pozornost, saj se vsak zaposleni  v Skazi na leto izobražuje skoraj 4 delovne dni.
 
Kaj pa procesi?
Če imamo torej v podjetju kakovostno vodenje, ki sodelavce vodi v odličnost izvajanja del in nalog, kje torej lahko nastanejo odmiki od kakovosti?
 
Nedvomno je pomembna osredotočenost tudi na procese, ne le zgolj na ljudi. Zaposleni soustvarjajo zgodbo Skaze z namenom, da svoje delo opravijo odlično. Ugotavljamo, da v večini primerov napake nastanejo v procesu, in ne v osebi. Zato je nujno, da tudi procese nenehno izboljšujemo ali zamenjamo z novimi, boljšimi. Če bi se zgolj spraševali "Kdo je kriv?" za napako, bi povzročili kazanje s prstom in s tem zbujali strah med zaposlenimi, do pravega vzroka za napako pa ne bi prišli.
 
Napake lahko »ujamemo«
Še dva ključna kazalnika uspešnosti doseganja kakovosti, ki jih je potrebno spremljati. In sicer napake, ki nastanejo znotraj procesov v podjetju. To so napake ki jih pravočasno “ujamemo” s svojo ekipo in naše stranke, kupci niso in tudi ne bodo izvedeli zanje. Morda ima takšna ugotovitev o napaki za posledico zamudo dostave, o kateri lahko kupca takoj obvestimo, vendar je izdelek brezhiben.  
Na drugi strani pa so napake kakovosti, ki so nam »pobegnile« iz nadzora v procesih in so jih odkrili naši kupci. Te napake so poslovno izjemno škodljive, saj vplivajo na ugled podjetja, na njegovo vrednost, na reference, včasih nosijo za posledico tudi prekinitev medsebojnih pogodb oz. naročil.
Toda transparentno merjenje teh napak, ki se ga poslužujemo v Skazi, pomaga usmeriti pozornost naših ekip, ki na ta način spoznava njihovo pomembnost. Na takšen način se procesi krepijo in postanejo robustnejši, odpornejši za tovrstne spodrsljaje. V ljudeh se krep zaupanje, napak je posledično manj. Če pa se zgodijo, je njihovo odkrivanje mnogo hitrejše in enostavnejše. S tem pa tudi cenejše in z manj posledicami.  
O kakovosti je potrebno govoriti - zanjo je treba nenehno delati
Podjetje mora svojo zavezanost kakovosti vsebinsko in vizualno demonstrirati zaposlenim na preprost, razumljiv način. Svoje kakovostne rezultate je potrebno postaviti ljudem »na oči«. Vsakdo v podjetju mora videti in čutiti zavezanost podjetja h kakovosti in si jo želiti tudi samo vsakodnevno izboljševati.
 
Notranja kakovost se demonstrira tudi navzven, na trgu. Vidna in otipljiva je v izdelkih podjetja in v doživetjih, ki jih ti izdelki omogočajo kupcem. O kakovosti je potrebno spregovoriti tudi na trgu. Biti dober že dolgo ni več dovolj. V konkurečnem globalno povezanem svetu izstopajo le tisti, ki so odlični. Od dobrega ko odličnemu pa je velik in pomemben korak.
 
Kakovost Skaze je zgrajena iz odličnosti ljudi in procesov. Od ideje, do inovacije, materialov, barv, dizajna, logistike, administracije, osebne prijaznosti. Od notranjih zaposlenih, preko zunanjih sodelavcev, do končnih kupcev. Kakovost je nikoli dokončana zgodba, ki ji vsak dan dodajamo nov košček v mozaiku zgodbe, ki jo gradimo.
 
Polona Tratnik, direktorica kakovosti

Arhiv novic

Favourites