Kako je Skaza postala družba recikliranja | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Kako je Skaza postala družba recikliranja

15.11.2016

Skrb za okolje je v središču naših usmeritev. Odgovorna raba naravnih virov, uvajanje čistejših tehnologij in zmanjševanje vplivov na okolje. Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2004 smo uvedli leta 2008, pridobili pa so tudi certifikat IWAY oziroma IKEA WAY.

Cilj: reciklirani materiali, kjer je le mogoče

Dobavitelje smo seznanili s trajnostnim razvojem in skrbjo za okolje in skupaj zamenjali staro papirno embalažo z izmenljivo. Količino odpadnega papirja smo zmanjšali s 76 na 46 ton. S povratno kartonsko embalažo smo zmanjšali odpadno embalažo za 36 odstotkov. Odpadke pri plastični embalaži nam je uspelo zmanjšati s 16 na 12 ton. 

Vsako leto predelamo več kot 500 tisoč ton plastike, od tega je polovica reciklatov. Za pohištveno industrijo že v razvojni fazi oblikujemo izdelke tako, da so narejeni iz reciklirane plastike. Tako spodbujamo kroženje plastike. Naš cilj je uporaba recikliranih materialov v vseh izdelkih, kjer je takšna raba mogoča.

Z uporabo 1 t reciklirane plastike prihranimo 10.000 kWh energije

Od leta 2014 smo uporabo recikliranega materiala povečali za 150 odstotkov, leta 2017 jo bomo še za 60 odstotkov. Z uporabo 1 tone reciklirane plastike prihranimo 494 kg toplogrednih plinov in 10.000 kWh energije.

Za proizvodnjo uporabljamo zeleno energijo, energetsko učinkovitost smo povečali za 20 odstotkov, izpuste CO2 pa zmanjšali za 20 odstotkov. Gradimo nov objekt, s katerim bomo prihranili 15 odstotkov energije. Stroške ogrevanja, komunalnih odpadkov in odpadne embalaže smo zmanjšali za od 3 do 10 odstotkov.

Analiza celotnega življenjskega cikla (LCA)

Za vsak izdelek pripravimo analizo LCA (Life-cycle assessment), ki temelji na okoljskem življenjskem ciklu izdelka od pridobivanja surovin, energetskih virov, prek proizvodnje in transporta do ravnanja z izdelkom po uporabi. Na celoten življenjski cikel izdelka mislimo že pri razvoju izdelka in uporabljamo nove materiale in tehnike, ki omogočajo recikliranje izdelkov. Iz plastenk PET izdelujemo linijo Solo. Redno izvajamo preglede, na primer odpadnega mulja in olja v lovilniku za olje in ločevalnikov za olja.

Želje in potrebe Skazinih kupcev iz pohištvene, avtomobilske in elektro industrije uresničujemo tudi tako, da upoštevamo trajnostni razvoj v celotnem procesu in na končnih izdelkih.

Arhiv novic

Favourites