Kako smo v Skazi surovino, ki je (pre)malo časa služila ribičem, uporabili, da bo lahko sedaj dolga leta služila gospodinjstvom | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Kako smo v Skazi surovino, ki je (pre)malo časa služila ribičem, uporabili, da bo lahko sedaj dolga leta služila gospodinjstvom

31.08.2020

O tem, zakaj smo se v podjetju odločili, da bo naš glavni poudarek v prihodnjih letih na krožnem gospodarstvu, in kako ta preobrazba poteka, smo govorili z enim od dveh direktorjev Plastike Skaza, dr. Robertom Agničem.

Kdaj se je pričela trajnostna preobrazba podjetja in zakaj je prišlo do nje?
Pred približno dvema letoma in pol smo se začeli spraševati, kaj je tisto, kar nas dela drugačne od drugih in zakaj bi kupci izbrali naše izdelke. Ko smo jih gledali oziroma predvsem, kot primer, specifičen kozarček, smo namreč ugotovili, da imamo enega izmed mnogih. Takrat smo se, skladno z našim poslanstvom, vrednotami in strateškimi usmeritvami, odločili, da se želimo resnično razlikovati od drugih, narediti nekaj dobrega za planet in za vse naše zanamce ter v strankinih očeh postati eno najbolj kompetentnih podjetij.

Zavedamo se, da vsega ne moremo spremeniti naenkrat, zato smo si določili tako imenovane faze, kaj vse spreminjamo kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno.

Kako ste definirali vaše poslanstvo, ko ste se odločili usmeriti v krožno gospodarstvo in katere ukrepe vse zajema?
Naše poslanstvo je skrb za naš planet, in sicer tako, da pomagamo spreminjati navade ljudi in s tem ohranjamo planet lep in čist. Na podoben način izbiramo svoje strateške partnerje. Obstoječe učimo novega načina razmišljanja, pri novih pa nam je pomembno, da imajo podobne vrednote, kot mi. Da imajo trajnosten pogled na svet in si želijo izdelkov iz okolju prijaznih materialov.

Začeli smo z majhnimi koraki, saj verjamemo, da tudi malenkostni premiki prinesejo vrhunske rezultate, še posebej, če so usmerjeni v dobro planeta. Vse izdelke naše lastne blagovne znamke poskušamo narediti iz bio osnovanih ter bio razgradljivih materialov ali reciklatov. Trenutno je 85% vseh izdelkov lastne blagovne znamke bodisi iz reciklata bodisi bio materiala. Na področju strateške industrije pa delamo v skladu z regulativami, vsekakor pa je naša želja uporabljati čim večji delež reciklatov in bio materialov.

Trajnostnemu razvoju sledimo na vsakem koraku. Ne razvijamo le izdelkov v tej smeri, pač pa tudi embalažo. Prav tako smo trajnostni na področju energije, saj je elektrika, s katero delamo izdelke, iz obnovljivih virov.

Kaj to pomeni za prihodke in poslovanje vašega podjetja?
Dandanes je tovrstno poslovanje prav gotovo dražje. Trajnostni materiali so dražji, elektrika iz obnovljivih virov, ki jo uporabljamo, je dražja, a vendarle je to naša zaveza. Naša vizija, ki ji sledimo, ker verjamemo v lepši jutri in v to, da lahko igramo na tej poti izredno pomembno vlogo.

Verjamemo, da je to prihodnost, ki jo bodo skupaj z nami ustvarjali tisti deležniki, ki prav tako verjamejo, da lahko s trajnostnim delovanjem in skupnimi močmi spreminjamo svet na bolje. V tem trenutku na kakšnem področju mogoče naredimo korak nazaj, vendar dolgoročno to pomeni tri korake naprej. Slej ko prej bo takšen način delovanja postal nujen.

Katere rešitve so se v zadnjih letih pojavile pri proizvodnji plastike, da je ta postala bolj okolju prijazna?
Predvsem v infrastrukturi in inovacijah. Veliko je že bilo storjenega, recimo električni brizgalni stroji, prehod na obnovljive vire energije, novi materiali, kot so reciklati, bio osnovani in bio razgradljivi materiali, kroženje oziroma krožno gospodarstvo. Vendar so za dosego ciljev, ki si jih želimo doseči, potrebne še velike naložbe na teh področjih. Inovacije so ključni dejavnik, ki omogoča preobrazbo vrednostne verige plastike. Ravno inovacije so tiste, s katerimi lahko pridemo do zmanjšanja obstoječih stroškov in do vedno novih rešitev. Inovativne rešitve za napredno sortiranje, kemično reciklažo in boljšo zasnovo polimerov imajo lahko močan učinek. Seveda se tega področja težko lotimo sami, je pa možno veliko storiti na nacionalni ravni, s povezovanjem in sodelovanjem. Novi pristopi kot je razvoj inovativnih poslovnih modelov, povratna logistika ali zasnova trajnostnih proizvodov, znatno prispevajo k zmanjšanju plastičnih odpadkov pri viru, hkrati pa defnitivno dosegajo dodatne gospodarske, okoljske in družbene koristi.

Kaj lahko pri uporabi plastike naredi vsak od nas in kaj je potrebno urediti na sistemski ravni?
Dejstvo je, da brez plastike ne moremo živeti, po drugi strani pa velja, da se v njej ne smemo utopiti. Ker bomo s plastiko živeli še naprej, so potrebne spremembe na več področjih. Začnemo lahko že tako, da vsak od nas iz uporabe odstrani plastiko za enkratno uporabo. Tega želimo naučiti vse okoli nas. Naslednji velik korak, ki ga moramo narediti na višji, nacionalni ravni, so spremembe pri zbiranju, sortiranju in predelavi plastike. In tudi zato sem vesel, da mi je bilo konec marca zaupano  predsedovanje platformi za krožno gospodarstvo na področju plastike. Gre za nacionalno delovno skupino, v okviru katere bomo strokovnjaki iskali rešitve na omenjenem področju, hkrati pa povezali snovne tokove med Slovenijo in Hrvaško, z namenom izboljšati ekonomske kazalce.

Zakaj je smiselno in potrebno povezati te snovne tokove v krožno gospodarstvo?
Evropska strategija za plastiko je postavila cilje in nove obveze proizvajalcev ter deležnikov v vrednostni verigi plastike glede krožnega gospodarstva. Plastične mase so med najboljšimi in najbolj uporabnimi materiali. Nudijo rešitve za številne tehnične, okoljske, zdravstveno/ higienske in druge izzive današnjega časa. Po drugi strani odpadki iz plastike predstavljajo znatno obremenitev za okolje. Ker so ti materiali preveč dragoceni, da bi jih kot odpadke zavrgli in ker se obenem mnogi od njih lahko večkrat odlično reciklirajo, je uvedba krožnega gospodarstva na področju plastike še toliko bolj logična – prinaša priložnost za doslednejše varovanje okolja, trajnostno  ravnanje z viri, pa tudi za gospodarski razvoj – s pametno organizacijo prehoda celotne vrednostne verige za plastiko iz linearnega v krožni model se lahko ustvari uspešna poslovna zgodba.

Pravkar ste javnosti predstavili novo različico vašega kompostnika Bokashi Organko 2 Ocean, ki bo narejen iz ribiških mrež. Kako dolgo ste ga razvijali in kdo vse je bil vključen v razvoj?
Naš nov produkt, Bokashi Organko 2 Ocean, smo razvijali približno leto dni. V procesu razvoja novega Organka je, tako kot pri razvoju vsakega novega produkta, sodelovalo večje število oddelkov podjetja: v prvi vrsti razvoj, raziskave in inovacije, marketing in prodaja, pa tudi nabava, logistika, vseskozi še vodstvo. 

Za uspešen in učinkovit razvoj novega produkta je pomembno oblikovanje projektne skupine, ki je sestavljena iz strokovnjakov na posameznih funkcijskih področjih. Pri razvoju s projektno skupino sodelujejo tudi ostali delavci in po potrebi zunanji strokovnjaki.

Kako velik problem predstavljajo ribiške mreže v oceanih?
Kot vemo, na svetu proizvedemo 360 milijonov ton plastike. Vsaj 8 milijonov ton plastike gre v oceane. To je enako, kot da bi vsako minuto v vodo izpraznili tovor polnega tovornjaka. Na leto pade v vodo več kot 650.000 ton odpadnih mrež. V letu 2018 so samo na Oaxaca obali v Mehiki našli več kot 300 želv, ki so se zapletle v ribiške mreže in poginile. Veliko je še dejstev, ki jih najdete na naših družbenih omrežjih.

Iz kje dobite ribiške mreže, ki se reciklirajo v novem Organku? Kako poteka njihova predelava?
Vse skupaj se prične z zbiranjem odpadnih ribiških mrež v raznih pristaniščih, pri ribičih, pa tudi ladjedelnicah, ki vršijo obnovo ribiškega ladjevja. Gre za območje Indijskega oceana. Mreže, ki so pobrane na roke, so prepeljane v poseben obrat, kjer jih zmeljejo, nato sledi postopek frakcij. Poenostavljeno bi lahko dejali, da ribiške mreže do določene mere »skuhajo«, torej de-polimerizirajo, nato pa odstranijo vse nečistoče. Tako očiščenemu materialu dodajo posamezne dodatke, ki ga osvežijo, nato pa ga predelajo v granulat, torej obliko, ki jo lahko predelajo z injekcijskimi brizgalnimi stroji.

Kateri materiali so še uporabljeni v novem Organku?
Pravzaprav gre za isti material kot smo ga uporabljali pri prejšnjem Organku, razlika je le v tem, da smo recikliran propilen zamenjali z oceanskim poliadmidom. Ostali materiali so ostali enaki.

Vsaj 30 % celotnega izdelka sestavljajo ribiške mreže, ostali materiali so ostali enaki, torej reciklati. V enem Organku je vsaj 600 g ribiških mrež.

Kateri so za vas najpomembnejši trgi? Koliko novih Organkov boste prodali letos?
Naša prodaja je največja v državah severno od nas: Danska, Francija, Švedska, Švica, Norveška.

Prodajo izdelkov lastne blagovne znamke smo v lanskem letu – v primerjavi z letom 2018 dvignili za 48 odstotkov in pridobili pa kar 21 novih poslovnih kupcev iz Belgije, Češke, Danske, Estonije, Hrvaške, Islandije, Libanona in Portugalske, USA. Ključni trgi so Švedska, Norveška, Finska, Francija, Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Slovenija in Švica.

Novi kupci, ki že čakajo prvo pošiljko Bokashi Organko 2 Ocean, prihajajo iz Francije, seveda pa ciljamo vse trge, kjer smo trenutno prisotni z našim kuhinjskim kompostnikom. Prepričani smo, da bomo z našim novim okolju prijaznim produktom prodrli tudi na nove, doslej manj dostopne svetovne trge.

Cilj prodaje za prve tri mesece prodaje Bokashi Organko 2 Ocean je 5.000 kosov kompostnikov.

Ste tudi eden od ambasadorjev nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva, ki jo SPIRIT Slovenija vodi pod sloganom »I FEEL SLOVENIA. Green. Creative. Smart.«. Katere priložnosti prinaša ta naziv?
Verjamemo, da se bomo preko nacionalne kampanje, ki združuje inovativna podjetja z močnimi vrednotami in trajnostno naravnanim razvojem, predstavili tudi tistim, ki nas doslej niso poznali. Naša prisotnost v tujini je sicer v tem trenutku dokaj visoka, saj naš izvoz znaša kar 96 odstotkov vsega posla. Prisotni smo na več kot 50 trgih v tujini, pa vendarle želimo dvigniti prepoznavnost in ugled v mednarodnem okolju. Pokazati širšemu svetu, da smo pametna tovarna, ki je s svojim znanjem, lastnim razvojem, inovacijami in patenti pripravljena na izvedbo tudi najzahtevnejših rešitev.

Nadejamo se novih sodelovanj, širjenja poslov na nove tuje trge, spoznavanja novih partnerjev, ki so pripravljeni skupaj z nami delati dobro za okolje in za ljudi. Prav gotovo je teža kampanje, ki jo podpira država in ki bo lansirana v sklopu večkanalnega oglaševanja ter kontinuiranega komuniciranja s ciljnimi javnostmi, mediji in partnerji, nekajkrat večja od kampanje, h kateri bi pristopili samostojno.

V letošnjem letu začenjate tudi s projektom EKOkidCARE. Komu je namenjen in katere aktivnosti vključuje?
V zadnjem letu smo si zastavili strategijo družbene odgovornosti, znotraj katere bo posebna pozornost namenjena otrokom, saj je navade najlažje spremeniti pri njih. Zavedamo se, da je prihodnost sveta odvisna od vrednot, ki jih krepimo pri najmlajših. Oni so tisti, pri katerih je treba začeti in njih je najlažje naučiti drugačnega načina razmišljanja ter ravnanja s plastiko. Zato smo se odločili za program ECOkidCARE, ki bo namenjen vsem otrokom po Sloveniji (kasneje tudi širše) in bo združeval najrazličnejše aktivnosti. Znotraj tega segmenta bomo s svojim znanjem in finančnimi donacijami izvrševali vlogo družbeno odgovorne družbe ter z izobraževanjem in vzgojo otrok sledili začrtani rdeči niti družbene odgovornosti. Pričenjamo že jeseni, več o samih aktivnostih in vključenih deležnikih pa bo znano konec septembra.

Vir: Finance.si; več o Bokashi Organko 2 Ocean si oglejte na spletni strani.

Arhiv novic

Favourites