Ključ trajnostne politike in krožnega gospodarjenja v podjetju Skaza so materiali | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Ključ trajnostne politike in krožnega gospodarjenja v podjetju Skaza so materiali

15.09.2020

Podjetje Skaza je v zadnjih letih postalo sinonim za krožno v vseh segmentih delovanja, predvsem in na prvem mestu v kroženju in ponovni uporabi materialov. Skrbimo za trajnostno ravnanje z elektriko in drugimi vrstami energije. V transportu in logistiki, z materiali in ne nazadnje z našimi izdelki pa pripomoremo k trajnostnim navadam v gospodinjstvu.

V podjetju uporabljamo tri vrste polimernih materialov (slika spodaj). Polimere na osnovi nafte uporabljamo za izdelke, kjer žal še ni mogoče zagotoviti ustrezne kakovosti s trajnostnimi materiali, reciklate uporabljamo za Bokashi Organko, bio osnovane polimere pa uporabljamo za izdelke linije Solo, Viva 2.0 in inovativni piknik set Pick&Go. Izdelke iz linije Viva 1.0, ki so iz konvencionalnih polimerov na osnovi nafte, smo nadgradili in so na voljo tudi v liniji Viva 2.0, ki je v celoti izdelana iz bio osnovanih polimerov.

Vsi naši izdelki so po koncu uporabe primerni za recikliranje in ponovno uporabo ter ob pravilnem sortiranju in odlaganju ne onesnažujejo in obremenjujejo okolja. Zato smo v podjetju ponudili vsem našim kupcem možnost vračila izdelkov preko programa Novo življenje na naši spletni strani. Izdelki imajo na dnu vtisnjeno Mobiusovo zanko, ki pove, da je izdelek primeren za recikliranje, številka na sredini pa daje informacijo o materialu in s katero vrsto se po koncu uporabe ločeno zbira in predela v nov izdelek. Mobiusova zanka, trikotnik iz treh puščic, je mednarodno veljaven simbol za recikliranje, kjer vsaka izmed puščic predstavlja enega od korakov recikliranja: zbiranje, predelavo in ponoven nakup izdelka.

Materiali, ki jih uporabljamo v podjetju Skaza za brizganje izdelkov lastne blagovne znamke, so termoplastični polimeri

Celotna linija Viva 1.0, razen pribora za solato, je iz polipropilena na naftni osnovi. Polipropilen (PP) je polimerni material iz družine poliolefinov (polimeri, proizvedeni iz alkenov) in je makromolekularni produkt polimerizacije propilena (CH3-CH=CH2), ki je po koncu uporabe izdelka primeren za recikliranje (Mobiusova zanka s številko 5).

Iz recikliranega polipropilena je narejen večji del kompostnika Bokashi Organko 1 in Bokashi Organko 2, medtem, ko je nova linija Bokashi Organka 2 Ocean narejena iz ribiških mrež, torej recikliranega poliamida 6.

Iz stiren methil methakrilata (SMMA), materiala na naftni osnovi, je narejena celotna linija Contessa. Izdelki iz SMMA se označujejo z Mobiusovo zanko št. 7, s katero so označeni vsi drugi materiali. Ti materiali so sicer primerni za recikliranje, vendar je potrebno še dodatno ločevanje vseh izdelkov, ki so bili s strani uporabnikov ločeni pod Mobiusovo zanko »drugo« (»other«). Zmotno je mišljenje, da so vsi izdelki, ki so označeni s številko 7, zdravju nevarni, ker vsebujejo bisfenol A (BPA). Res je, da pod oznako 7 spadajo tudi izdelki, ki so narejeni iz polikarbonata, katerega osnovna monomerna enota je bisfenol A (organska spojina z dvema fenolnima obročema), vendar je to le eden izmed materialov, ki je klasificiran pod to oznako. Pod Mobiusovo zanko 7 namreč spadajo vsi ostali polimeri, ki niso označeni s prvimi šestimi oznakami ali mešanice polimerov, ki jih ne moremo razvrstiti pod katero izmed ostalih šestih možnosti. BPA je motilec endokrinega sistema in ima estrogensko aktivnost, torej ima negativen vpliv na zdravje.

V podjetju Skaza za izdelke, ki pridejo v stik s hrano in pijačo, ne uporabljamo polikarbonata, katerega osnovna monomerna enota je bisfenol A (BPA) in so vsi naši izdelki, ki so primerni za stik s hrano in pijačo »BPA free«.


Naslednji material, ki ga v podjetju uporabljamo je polietilen (PE) in je po kemijski sestavi najbolj enostaven polimer, sintetiziran iz etilena (CH2=CH2).

Inovativni set Pick&Go, nova linija Viva 2.0 ter deske iz Solo linije so iz polietilena visoke gostote (HD PE), ki je na bio osnovi. HD PE, ki ga uporabljamo, ni na naftni osnovi, saj etanol pridobivajo iz sladkornega trsa, ki je vhodna surovina namesto nafte. Polimerizacija poteče iz etilena do bio polietilena, ki je po koncu življenjske dobe nastalega produkta primeren za recikliranje skupaj s HD PE, pridobljenim po konvencionalnem postopku iz nafte (oznaka št. 2).

Vse izdelke lastne blagovne znamke pošljemo na testiranje v neodvisen akreditiran laboratorij (običajno v tujino), kjer poleg standardnih testov obstojnosti opravijo še migracijske teste, ki nam in uporabnikom zagotavljajo, da so vsi naši izdelki, ki so primerni za stik s hrano in pijačo, zdravju neškodljivi. Poleg celotne migracije snovi iz plastike v hrano in pijačo, še posebej testiramo migracijo ftalatov, težkih kovin, BPA in nekaterih drugih škodljivih snovi, saj le tako lahko z gotovostjo trdimo, da naši izdelki teh snovi ne vsebujejo in niso škodljivi za zdravje.

Poleg tega, da z našimi izdelki poskrbimo, da so izdelani iz okolju prijaznih materialov, skrbimo še za to, da je njihova uporaba prijetna, imajo podaljšano življenjsko dobo, hkrati pa so izdelki po koncu njihove uporabe primerni za recikliranje. Podjetje Skaza si prizadeva za spreminjanje navad ljudi, tako z izdelki, kot tudi z navadami po koncu njihove uporabe. Pomembno je, da jih pravilno ločimo in ne odvržemo v okolje, saj se običajna plastika v okolju razgrajuje več sto let in je poleg onesnaženja okolja, tudi nevarna za živali, ki jo zamenjajo za hrano. Prav tako lahko plastični izdelki zaidejo v kmetijske stroje in povzročijo poškodbe in nevšečnosti, obenem pa lahko delčki plastike zaidejo v hrano za živali, kjer jih preko prehranjevalne verige zaužijemo tudi mi.

V podjetju Skaza se zavezujemo, da so vsi naši izdelki po koncu uporabe primerni za recikliranje in lahko iz odsluženih izdelkov naredimo nov produkt.

Dr. Branka Viltužnik, vodja raziskav in inovacij

Arhiv novic

Favourites