Korak pred drugimi na poti v prihodnost | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Korak pred drugimi na poti v prihodnost

04.04.2018

Z dvema razvojno raziskovalnima projektoma stopamo v povsem novo področje. Razvijamo izdelke, ki so reciklati, sisteme za ločevanje ter procese za proizvodnjo tehnično zahtevnih izdelkov z dodanimi naravnimi vlakni. Koristi za to je kar nekaj, med njimi so višja dodana vrednost na zaposlenega, večja konkurenčnost, več znanja med zaposlenimi, nova delovna mesta za mlade strokovnjake in povezovanje z drugimi institucijami.

Prvi je projekt »Razvoj novega tehnološkega postopka za proizvodnjo zahtevnih izdelkov iz transparentnega polikarbonata z najmanj 50% deleža sekundarne odpadne surovine za aplikacije v pohištveni in elektro industriji«. Sofinanciranje tega projekta, v višini 200 tisoč evrov, je zagotovljeno s strani agencije SPIRIT, razliko do končne vrednosti projekta, nekaj manj kot 370 tisoč, pa bo zagotovilo podjetje samo. V projektu, ki se je pričel lani, je vključenih 12 zaposlenih, zaključek pa je predviden 31.12. letos.

Drugi projekt je »Razvoj recikliranega materiala z dodanimi naravnimi vlakni in proizvodnega postopka za zahtevne tehnične izdelke«. Projekt se je ravnokar pričel in bo trajal do 6. 2. 2020. Naložbo sofinancira MGRT, zanj pa bomo prejeli sofinanciranje v višini 220.000 €. Del stroškov bo pokril projektni partner, ki je tudi prejemnik dela sredstev sofinanciranja. Tudi v tej ekipi interno deluje 10 – 12 zaposlenih.

V obeh projektih se osredotočamo na razvoj reciklata za uporabo v zahtevnejših tehničnih produktih. V praksi to pomeni, da bo mogoče reciklirane materiale uporabljati tudi v transparentnih izdelkih. Predvsem zato, ker bo v okviru projekta razvit napredni »strojni vid«, ki bo ločil transparentne granule (tudi granule z nepravilnostmi), medtem ko bo mogoče ločene granule kemijsko toliko oplemenititi, da bodo primerne za nov, mehansko obremenjen izdelek. Rezultat bo estetsko in kakovostno dovršen izdelek. Gre torej za razvoj materiala, ki je reciklat in sistema za ločevanje. Pri drugem projektu bomo poleg recikliranega materiala, ki mora biti primeren za tehnično zahtevne izdelke, razvijali tudi proces za proizvodnjo tehnično zahtevnih izdelkov, ki imajo dodana naravna vlakna.

S tema dvema projektoma vstopamo na popolnoma novo področje. Sistem za ločevanje granul uporablja napredne algoritme strojnega vida z umetno inteligenco, kjer potrebujemo boljše procesorje, ki bodo ob tem tudi testirani. Z novima projektoma bomo naredili velik korak v smeri kombinacije naravnih in recikliranih vlaken in bomo zaobjeli dve trajnostni veji – ponovna uporaba in naravna vlakna. Z uvajanjem takšnih sprememb smo usmerjeni v vedno boljšo kakovost izdelkov, z uporabo trajnostnih materialov.

Tovrstne izboljšave materialov in procesov ter postavljanje trendov, nam omogočajo ustvarjati večjo dodano vrednost na zaposlenega, pridobivamo nova znanja s področij, ki so povsem nova v svetu ter izboljšujemo kompetence zaposlenih. Z uvajanjem in razvijanjem novosti, bomo dvignili raven konkurenčnosti, tako na slovenskem kot na tujih trgih. Z lastnim razvojem uvajamo nove materiale in procese, ob tem pa smo tudi korak pred ostalimi. Zaposleni, ki sodelujejo na teh dveh projektih bodo pridobili dragoceno znanje in izkušnje, tako da bodo v prednosti tudi pri drugih sorodnih projektih.
Tovrstni raziskovalno razvojni projekti so tudi referenca za pridobitev statusa razvojnega dobavitelja, pri naših ključnih kupcih, hkrati pa na ta način gradimo svojo prepoznavnost, ugled in poslovno privlačnost tudi za druge kupce.

Oba projekta sta dolgoročna vzvoda za zaposlovanje večjega števila strokovnjakov, ki bodo delali na vpeljavi novih procesov in razvijanju materialov. Prav tako pri vsakem razvojno raziskovalnem projektu sodelujemo tudi z različnimi raziskovalnimi organizacijami, od katerih poleg znanja in dobrega sodelovanja, spoznavamo tudi študente, ki se lahko v prihodnje zaposlijo v podjetju. S tem želimo zadržati mlade strokovnjake v Velenju oz. v Sloveniji.

Želimo, da mladi z uvajanjem novosti na področju materialov in naprednih tehnologij v podjetju, le to vidijo kot izziv in nadgradnjo njihovih kompetenc.
 
 

                              
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si

Arhiv novic

Favourites