Posameznikove pravice vedno bolj zaščitene | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Posameznikove pravice vedno bolj zaščitene

03.05.2018

Pravica do zasebnosti
Ena najpomembnejših človekovih pravic v sodobni družbi je pravica do zasebnosti.
S pravico do varstva zasebnosti se vsak od nas srečuje vsak dan. Pogosto se niti ne zavedamo, da nam je ta pravica kršena. Pa vendarle postaja potreba po varovanju zasebnosti zaradi naraščanja števila novih tehnologij, vse bolj dobrina, ki se jo je dobro zavedati. Kljub temu, da je ta zapisana v Ustavi, do kršitev še vedno prihaja.  
Ker se je v svetu, kjer je ogromno osebnih podatkov o nas samih dosegljivih že z enim klikom na spletu, izgubilo zaupanje o nadzoru teh podatkov, sta Evropski parlament in Svet Evropske unije leta 2016, sprejela novo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki začne veljati 25. maja 2018.

Sprejem uredbe je posledica sprememb
Uredbo varstva podatkov je Evropska komisija predlagala leta 2012 z namenom  posodobitve in prenove določb iz Direktive o varstvu podatkov iz leta 1995. V času od sprejema direktive leta 1995 je z razvojem sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij prišlo do obsežnih sprememb v obsegu, intenzivnosti in prenosih osebnih podatkov, ki terjajo prilagoditve in posodobitve zakonodajnega okvira. Enotna in posodobljena zakonodaja o varstvu podatkov je bistvena za zagotovitev temeljne pravice posameznikov do varstva osebnih podatkov in razvoj digitalnega gospodarstva.

Pravice posameznika
V uredbi so navedene pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, tj. posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo.

Ključne spremembe, ki jih uredba prinaša za posameznika in si jih je dobro zapomniti:
  1. Izrecno soglasje o obdelavi točno določenih osebnih podatkov, kar pomeni da posameznik sam odloča, kaj želi, da določeno podjetje o njemu ve in katere podatke obdeluje.
  2. V vsakem trenutku lahko posameznik dostopa do osebnih podatkov in zahteva njihov popravek, pozabo ali izbris.
  3. Posameznik sam odloča o čem želi biti obveščen s strani določenega podjetja (članki, prodajne akcije, dogodki, …).
  4. Posameznik lahko zahteva prenos določenih podatkov k drugemu upravljalcu.
  5. Določeno podjetje podatke posameznika ne sme hraniti za nedoločen čas – ta mora biti, skladno s predpisi, natančno opredeljen.
 
Obveznosti upravljavcev in obdelovalcev podatkov
V uredbi so podrobno opredeljene splošne obveznosti upravljavcev in oseb, ki osebne podatke obdelujejo v njihovem imenu (obdelovalci). Med temi obveznostmi sta obveznost izvajanja ustreznih varnostnih ukrepov in obveznost uradnega obveščanja o kršitvah varstva osebnih podatkov. V skladu z uredbo, bodo morala podjetja imenovati uradno pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.
Večji poudarek daje uredba tudi (predhodnim) izvedbam analiz učinkov na varstvo osebnih podatkov, v primeru varnostnih incidentov, kot je npr. izguba osebnih podatkov, pa se uvaja obveznost poročanja nadzornemu organu in v določenih primerih tudi obveščanja vseh prizadetih posameznikov.

Nadzorni organi
Po uredbi mora vsaka država članica ustanoviti in imenovati neodvisni nadzorni organi, ki bo med drugim zadolžen za vzpostavitev mehanizmov za dosledno izvajanje zakonodaje o varstvu podatkov. Bistveno je, da bo v primeru, ko obdelava osebnih podatkov poteka v več kot eni državi članici, načeloma en sam vodilni nadzorni organ, pristojen za  vse te dejavnosti.  
Uredba zajema tudi ustanovitev Evropskega odbora za varstvo podatkov (angl. European Data Protection Board, EDPB), ki bo zajemal vseh 28 neodvisnih nadzornih organov. 

Pravne pravice
Posameznik bo lahko po novi uredbi, vložil pritožbo pri nadzornem organu, hkrati pa mu, v primeru nestrinjanja z odločitvijo ali njihovim neukrepanjem, nova uredba podeljuje pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa in odškodnine.
Zoper upravljavce ali obdelovalce, ki kršijo pravila o varstvu podatkov, so določene zelo ostre sankcije, ki jih izrečejo nacionalni organi za varstvo podatkov.

 Osebni podatki v Skazi
V Skazi izredno spoštujemo  zasebnost posameznikov, zato z osebnimi podatki ravnamo odgovorno, v skladu z zakonodajo in internimi akti družbe. Vsakega posameznika, ki bo podal soglasje, bomo natančno seznanili z namenom uporabe in z vsemi pravicami, ki mu pripadajo. V vsakem trenutku  bomo na voljo glede vseh vprašanj povezanih z obdelavo podatkov in osebnih pravic.


Če želite prejemati novice iz podjetja Skaza, vabljeni k izpolnitvi obrazca na spletni strani 

Arhiv novic

Favourites