Predstavniki slovenske vlade na obisku v Skazi | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Predstavniki slovenske vlade na obisku v Skazi

10.05.2017

Slovenska vlada je regijski obisk v Savinjski regiji začela s strokovnim posvetom v Velenju, ki mu je sledil obisk nekaterih podjetjih. 9. maja je Skaza gostila dr. Roberta Kokalja, veleposlanika in generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ).

Darinka Pavlič Kamien, dr. Robert Kokalj, Igor Skaza in Jakob Brenčič

Na sliki: Darinka Pavlič Kamien, dr. Robert Kokalj, Igor Skaza in Jakob Brenčič

V Skazi že danes 93 odstotkov svoje proizvodnje izvozimo, vendar se kljub temu aktivno oziramo po novih, perspektivnih, gospodarsko odprtih in stabilnih trgih. Med nove trge uvrščamo ZDA in države bližnjega vzhoda, kot so Saudska Arabija, Združeni Arabski Emirati, tudi Iran in zalivske države. O tem je tekel pogovor z dr. Robertom Kokaljem iz MZZ, ki je obiskal Skazo.

Skaza pri vstopu na tuje trge računa na pomoč gospodarske diplomacije
Kot je ob obisku povedala direktorica Skaze, Tanja Skaza, naše podjetje ob vstopanju na nova tržišča računa tudi na pomoč gospodarske diplomacije. Dr. Kokalj je ob tem poudaril, da je »gospodarski diplomaciji v veselje in ponos delati z drznimi, prodornimi in inovativnimi slovenskimi podjetji, ki so nosilci vrhunskih rešitev, ki temeljijo na trajnostnem razvoju in krožni ekonomiji, kot je Skaza.« Da bi slovenskih podjetjem pomagali pri vzpostavljanju novih poslov v tujini, so na MZZ vzpostavili nekaj orodij, ki domačim izvoznim podjetjem dobro služijo. Aktivnosti, kot so izhodne gospodarske delegacije, mešane komisije, gospodarska bilaterala, dogodki ministrstva, povezave z OECD in podobno v zadnjih letih že kažejo konkretne rezultate.

Diplomacija pomaga narediti prvi korak, posel mora skleniti podjetje
Vsak nov vstop v tujo državo zahteva predhodno temeljito poznavanje trga, lokalnih navad ljudi in potrošnikov, predvsem pa zahteva določeno poslovno mrežo, da se ustvarijo potrebna medsebojna zaupanja. Takšno raven morajo podjetja doseči sama. MZZ lahko podjetjem pomaga predvsem tako, da jim uredi prve seznanitve v drugih državah, ostalo delo morajo podjetja opraviti sama. Zato lahko od vstopa v novo državo pa do prvega posla preteče več let.

Skaza je prisotna na 56 tržiščih
Naše izdelčne znamke, ki jih proizvajamo za svoje poslovne kupce, je moč najti v preko 5 milijonih gospodinjstev po vsem svetu, medtem ko imamo že tudi preko 1,3 milijona kupcev Skazinih lastnih blagovnih znamk Style your life in Bokashi Organico, za kateri imajo preko trgovskih mrež v tujini že okoli 600 prodajnih mest.

Arhiv novic

Favourites