Pridobili smo bleščeč naziv “Rating tedna" | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Pridobili smo bleščeč naziv “Rating tedna"

01.01.2012

1. Kako si v času, ko gre večini slabo, priborili naziv »Rating tedna«?
Razlog vidimo predvsem v tem, da svoje konkurenčne prednosti gradimo na lastnem znanju, katerega iz leto v leto  nadgrajujemo, ter v visoko 
motiviranih zaposlenih. Zavedamo se, da vse kar trenutno raste lahko tudi pade, zato veliko časa posvečamo učinkovitosti procesov in rasti znanja. 
Želimo ohraniti status finančno stabilnega podjetja in ravno na tem področju vidimo izziv v nadzoru stroškov skupaj z rastjo podjetja. Naš uspeh temelji
predvsem na vrednotah podjetja in pri upoštevanju le-teh smo zelo natančni in dosledni.
 
2. Na kakšen način ste se izognili povečanim tveganjem?
Del uspeha temelji na pravilnem upravljanju tveganj, saj je najprej potrebno med partnerji vzpostaviti zaupanje. Ko je le-to vzpostavljeno je nujno 
potrebno uskladiti medsebojna pričakovanja. Izkušnje nam kažejo, da ravno iz neusklajenih medsebojnih pričakovanj prihaja do raznoraznih nestrinjanj in 
posledično tudi do nezadovoljstva med partnerji. Zavedamo se , da se tveganj pri poslovanju ne moremo izogniti, zato jih jemljemo kot izziv. V okolju v 
katerem poslujemo delujemo proaktivno , zato je obvladovanje tveganj  za nas eno od ponavljajočih učečih se poslovnih procesov.
 
3. Vas je povečana plačilna nedisciplina kaj prizadela?
Plačilna nedisciplina nas bistveno ni prizadela saj podjetje redno spremlja tudi finančna tveganja. Na dnevni  ravni spremljamo terjatve in obveznosti,
zato tudi lahko pravočasno ukrepamo ob dogodkih kadar so prisotna nihanja na trgu v katerem delujemo. Vsakega dobavitelja in kupca pred vzpostavitvijo 
partnerska odnosa temeljito preverimo in tudi na takšen način preprečimo, da ne prihaja do neplačil in posledično tudi do finančnega izpada.
 
4. Kakšen nasvet za kolege poslovneže?
Pot do rasti podjetje je zagotovo jasno zastavljena vizija in posledično tudi cilji. Potrebna je maksimalna proaktivnost pri doseganju gradnje 
dolgoročnih poslovnih odnosov tako kot do kupcev tako tudi do dobaviteljev ter do zaposlenih v podjetju. Slednji so ključnega pomena pri oblikovanju 
prihodnosti podjetja. So glavni kapital podjetja.

Arhiv novic

Favourites