Projekt Design managementa v Skazi med najboljšimi projekti v Sloveniji | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Projekt Design managementa v Skazi med najboljšimi projekti v Sloveniji

19.04.2019

Design management ustvarja vez med dizajnom, inovacijo, tehnologijo, vodstvom in kupcem s ciljem ustvarjanja konkurenčne prednosti na treh ključnih področjih: ekonomskem, socialno/kulturnem in okoljskem področju. Je umetnost in znanost dizajna za spodbujanje sodelovanja in sinergije med dizajnom in uspešnim poslovanjem z namenom izboljšanja slehernega procesa v organizaciji.
Design management je poslovna stran dizajna. Zaobjema konstantne procese, poslovne odločitve in strategije, ki omogočajo inovacijo ter ustvarjajo efektivno-dizajnirane produkte, storitve, komunikacijske strategije in blagovne znamke, ki izboljšujejo nivo našega življenja ter zagotavljajo poslovni uspeh.
 
Design management v Skazi
Namen projekta Design Management je bil definirati in implementirati enoviti proces po načelu dvojnega diamanta (double diamond) za izdelavo novih izdelkov lastne blagovne znamke, ki je eden izmed glavnih fokusov podjetja Plastika Skaza in ki bi vključeval vse segmente oddelkov, ki privedejo generiranje, ustvarjanje in izvajanje projektov do zaključne faze oziroma lansiranja izdelkov na trg.
 
Projekt se je izvajal pod vodstvom Blanke Lorenčič, od maja do decembra 2018, ko je bila na izobraževalnem programu GROW predstavljena končna verzija procesa. Projekt je bil uspešno izveden v planiranem časovnem in stroškovnem okvirju ter potrjen s strani vseh sodelujočih akterjev – naročnika (generalnega direktorja Plastike Skaza, Igorja Skaza), mentorja (tehničnega direktorja Plastike Skaza, dr. Roberta Agniča) in eksperta s področja design managementa (predavatelja in senior designerja v podjetju PARK in LEGO).
 
Po zahtevnosti je bil projekt ocenjen s stopnjo A, kar pomeni zelo kompleksen projekt, saj enoviti proces Design Managementa združuje tri ločene glavne podprocese, in sicer SKAZA Lab – generiranje novih idej, produktno vodenje in projektno vodenje, ki jih je bilo potrebno pripraviti in posodobiti ter jih združiti v enoten design management proces. Prav tako je bilo potrebno definirati podrobnejše korake in smernice za vsako stopnjo in postavko procesa ter orodja, ki omogočajo, da z njimi vzdržujemo sledljivost projekta, stremimo k zastavljenim ciljem ter da lahko vsako postavko in fazo projekta ovrednotimo z merljivimi karakteristikami. 
 
Design Management projekt je pravzaprav zaživel s postavitvijo nove vizije, vrednot in fokusa podjetja, ki nakazujejo, kam se želi podjetje v prihodnosti usmeriti. Cilj podjetja Plastika Skaza je, da bosta segmenta B2B in B2C zajemala vsak 50 % delež celotnega poslovanja. Da bo cilj za B2C segment dosežen, je bilo potrebno vzpostaviti način delovanja tega segmenta in proces, po katerem se bo segment vodil, povečeval, krepil in sčasoma začel prevladovati. Izdelan in vzpostavljen proces Design Managementa je zato osnovni temelj za dobre prakse, dobro pripravljene in izvedene projekte lastne blagovne znamke ter uresničevanje prvotno zastavljenih ciljev, kar je tudi ena izmed vrednot podjetja Plastika Skaza.
 
Nagrada za projektnega managerja leta 2018
V okviru Slovenskega združenja za projektni management, vsako leto izberejo najboljše projektne  managerje v državi. Z izborom Projektni manager leta izpostavljajo in povezujejo najbolj uspešne ter kompetentne projektne managerje slovenskega poslovnega sveta. Med letošnjimi nagrajenci, v kategoriji Mladi projektni manager, je tudi naša sodelavka, Blanka Lorenčič, za kar ji iskreno čestitamo.


 

Arhiv novic

Favourites