Skaza v sodelovanju z lokalnim čebelarjem osvešča | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Skaza v sodelovanju z lokalnim čebelarjem osvešča

19.05.2020

Slovenija je v okviru Organizacije Združenih narodov (OZN) predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Po treh letih mednarodnih prizadevanj so države članice Združenih narodov 20. decembra 2017 soglasno potrdile predlog Slovenije in tako je 20. maj razglašen za svetovni dan čebel.
 
V Skazi, kjer naše poslanstvo temelji na ohranjanju planeta, želimo opozoriti na pomen čebel za naše preživetje. Odločili smo se, da bomo v sodelovanju z lokalnim čebelarjem, Petrom Bricmanom, prispevali k ohranjanju čebel in drugih opraševalcev. S tem želimo pozvati širšo javnost in slehernega posameznika, da po svojih zmožnostih pomaga izboljšati pogoje za preživetje čebel in s tem tudi preživetje ljudi.
 
Brez čebel ni življenja
Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno doprinesejo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Zaščita čebel in čebelarskega sektorja tako dolgoročno prispeva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja ter biodiverzitete. Znanstvene študije dokazujejo, da so v zadnjem obdobju čebele vedno bolj ogrožene.  Le s skupnim prizadevanjem lahko poskrbimo za varstvo čebel in njihovega življenjskega prostora. (worldbeeday.org)

 

 
Peter Bricman, čebelar iz čebelarske družine Ravne-Šoštanj, se že deset let ukvarja s čebelarstvom. Pove nam, da lahko človek preživi brez čebel približno sedem let in izpostavi izziv, s katerim bi se morali soočiti prav vsi: »Z intenzivnim kmetijstvom so čebele zadnja leta prizadete, ker je vedno manj medovitih rastlin. Travniki se dognojujejo zaradi boljšega prirasta, s tem se uničujejo cvetoče rastline. Podrast za določene medovite rastline se iztreblja, iztrebljajo se gozdovi, v Šaleški dolini so se z nastankom industrije zgodili veliki posegi v okolje. Hrane za čebele iz leta v leto primanjkuje.« Poudari, da je nujno potreben nadomestek, če želimo ohraniti čebele, posledično pa tudi naš planet.
 
Prehranska varnost
Da bi lahko nahranili naraščajoče svetovno prebivalstvo, potrebujemo vedno več hrane, ki mora biti za zagotavljanje človeškega razvoja in dobrega počutja raznolika, uravnotežena in kakovostna. Čebele slovijo po svoji vlogi za zagotavljanje visoko kakovostne hrane (med, matični mleček in cvetni prah) kot tudi drugih izdelkov, ki jih uporabljamo v zdravstvu in drugih panogah (čebelji vosek, propolis in čebelji strup). Poleg tega pa čebele počnejo še veliko več. Največji doprinos čebel in drugih opraševalcev je opraševanje skoraj treh četrtin vseh rastlin, s katerimi proizvedemo 90% svetovne hrane. Tretjina svetovne pridelave hrane je odvisna od čebel oziroma vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja. (worldbeeday.org)
 
Kako lahko vsak od nas prispeva k ohranjanju čebel in drugih opraševalcev?
Bricman svetuje: »Vsakdo izmed nas lahko prispeva en mali del k boljšemu življenju čebel, recimo z zasajanjem medovitih rastlin in cvetočih zelišč: kamilice, rožmarin, meta, sivka, akacija, pavlonija..
  1. Zasejmo medovite cvetlice – kjerkoli, na vrtu ali na balkonu. Pri zasajanju uporabimo kompostno osnovo, ki jo pridelamo s kuhinjskim kompostnikom Bokashi Organko. Pri dognojevanju pa uporabimo naravno gnojilo, fermentacijsko tekočino, ki jo pridela kuhinjski kompostnik Bokashi Organko.
  2. Kupujmo med in čebelje pridelke pri lokalnih ponudnikih.
  3. Ozaveščajmo naše najmlajše o pomenu čebel.
  4. Izdelajmo hotele za čebele in divje opraševalce. 
  5. Izogibamo se uporabi pesticidov.
 
V Skazi smo podprli lokalnega čebelarja in pri njem nabavili med, ki ga bomo podarili vsakomur, ki se bo odločil za nakup našega kuhinjskega kompostnika Bokashi Organko med 18. in 24. majem 2020.
 
Biotska raznovrstnost in varovanje okolja
Čebele imajo pomembno vlogo pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Zagotavljajo eno najbolj prepoznavnih ekosistemskih storitev – opraševanje, zaradi katere je pridelava hrane sploh mogoča. S tem pa varujejo in skrbijo za ekosisteme, živalske ter rastlinske vrste in tako prispevajo h genetski ter biotski raznovrstnosti.
Čebele so tudi pokazatelj razmer v okolju. Njihova prisotnost, odsotnost oziroma številčnost nam sporoča, kdaj se z okoljem nekaj dogaja in da je treba ukrepati. Z opazovanjem razvoja in zdravstvenega stanja čebel je mogoče ugotoviti spremembe v okolju in pravočasno izvesti potrebne varstvene ukrepe. (worldbeeday.org)
 
Bricman zaključuje naš pogovor takole: »Vesel sem, da se vaše podjetje zavzema za ohranjanje okolja. Vidim, da se trudite z razvojem naravnih bio osnovanih materialov, da uporabljate reciklate. Res pohvale vredno. Veliko podjetij bi si vas moralo vzeti za zgled.«
 
Mi pa smo veseli, da z družbeno odgovornimi dejanji podpiramo lokalno okolje.
 

Arhiv novic


NE SPREGLEJTE

Favourites