Trajnostno zagotavljanja endogenih vodnih virov - Žegnan studenec | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Trajnostno zagotavljanja endogenih vodnih virov - Žegnan studenec

03.01.2019

Naziv projekta: TRAJNOSTNO ZAGOTAVLJANJE ENDOGENIH VODNIH VIROV – ŽEGNAN STUDENEC

Začetek operacije: 1. 1. 2019
Zaključek operacije: 30. 6. 2020

Podjetje Skaza je konec leta 2018 podpisala pogodbo s partnerji (Občina Rečica ob Savinji, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Javno podjetje Komunala Mozirje, Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji in Visoka šola za varstvo okolja Velenje). Projekt so prijavili na razpis LAS-a Zgornje Savinjske in Šaleške doline in pridobili zanj več kot 55 tisoč evrov.

O projektu:
Že desetletja potekajo prizadevanja, da se poleg obstoječega vodnega sistema usposobi še dodatni vodni vir pitne vode. Žegnan studenec je v preteklosti že oskrboval določena naselja v Občini Rečica ob Savinji, a se je izkazalo, da ni popolnoma zanesljiv. Z raziskavo se želi preveriti ustreznost Žegnanega studenca in zalednih vodnih virov za pitje. Usposobil bi se rezervni vodni vir, ki je poleg tega, da predstavlja rezervo pitne vode ali celo osnovni samooskrbni vir, iz vidika ekonomičnosti in okoljske vzdržnosti veliko bolj ustrezen. Trajnost operacije bo zagotovljena z osveščanjem občanov o pomenu pitne vode in spoznavanjem območja, kjer se izvir nahaja. V okviru projekta bo razvit tudi promocijski lonček iz biomateriala.
 
 Cilji projekta:
 • Zagotoviti pogoje za izvedbo samooskrbe občine s pitno vodo.
 • Ugotoviti aktualno potrošnjo vode na obravnavanem območju in potrebo po pitni vodi.
 • Ugotoviti stanje endogenih vodnih virov na obravnavanem območju, ki je že spoznano za bogato z vodnimi viri.
 • Ugotoviti ranljivost kraškega vodnega vira.
 • Ugotoviti ali so viri (Žegnan studenec) po kriterijih za pitno vodo ustrezni glede na kakovost.
 • Aktivno vključiti študente Visoke šole za varstvo okolja v projekt in jih pripraviti na vstop na trg dela.
 • Seznaniti lokalno prebivalstvo z možno uporabo studenčnice v prehrani.
 • Opozarjati prebivalstvo na perečo okoljsko problematiko.
 • Širiti prepoznavnost naravne lokalne dediščine z izdelavo in razdelitvijo inovativnih promocijskih produktov, ki zaradi lastnosti materiala in slogana, opozarjajo na pomen trajnostnega ravnanja z vodnimi in drugimi naravnimi viri.
 Navedeni specifični cilji prispevajo k naslednjim splošnim ciljem:
 • Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov.
 • Izboljšati pogoje za življenje v lokalnem okolju.
 • Razvijati in spodbujati podjetniško dinamiko in človeške potenciale za nova delovna mesta.
Aktivnosti operacije:
Glavne dejavnosti za doseganje ciljev: analiziranje obstoječe oskrbe in virov pitne vode, analiziranje lastnosti vodnega vira, ozaveščanje prebivalcev, promocija, razvoj inovativnega produkta in vodenje in koordinacija.

Učinki operacije:
 • Izvedeno poročilo o popisanem stanju vodnih virov na območju
 • Pridobljeni rezultati bioloških in kemičnih analiz glede uporabnosti vodnih virov za pitje – kakovost
 • Izvedena analiza hidrogeoloških značilnosti Žegnanega studenca in prispevnega zaledja
 • Izvedeno poročilo o smereh in načinu podzemnega pretakanja voda proti Žegnanem studencu
 • Izvedena hidrogeološka karta zaledja izvira
 • Izvedeni dogodki za ozaveščanje prebivalcev
 • Razvit nov produkt
Pričakovani rezultati operacije:
Ugotovljeno stanje aktualne rabe pitne vode, razpoložljivost endogenih potencialov vodnih virov na obravnavanem območju in potrebe po dodani oskrbi, s ciljem, da se zagotovi dodatni vodni vir na območju Občine Rečica ob Savinji, oziroma samooskrba občine s pitno vodo. Določene bodo biološke in kemične lastnosti Žegnanega studenca in prispevnega zaledja ter hidrogeološke značilnosti. Tekom projekta bo razvit tudi nov produkt (bioosnovan plastični lonček).
Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja.

Povezave:
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja): http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
 
Spletna stran PRP (Program razvoja podeželja): www.program-podezelja.si/
 

 

Arhiv novic

Favourites