0
SI
Novice

Uvajanje procesnih izboljšav: agilnost in management 3.0

07.11.2016Hiter razvoj in močna konkurenca sta razlog, da se morajo podjetja v želji za obstanek hitro odzivati spremembam. Tega se zavedamo tudi v Skazi, zato smo se lotili projekta, s katerim v naše delovanje uvajamo agilni proces dela in ostale procesne izboljšave.


S projektom želimo doseči izboljšave na različnih področjih poslovanja in jih zaokrožiti v celovit izboljšan proces dela. S tem namenom stremimo k implementaciji Managementa 3.0. v organizacijo, ki je inovacija na področju vodenja in managementa. Agilnost je najprej miselna naravnanost, ki je nagnjena k nenehnemu učenju, vztrajnosti, strasti do razvijanja in nagrajevanja.
 

Posamezniki, programska oprema, sodelovanje in hitra odzivnost
V začetnem obdobju želimo v podjetju še trdneje vzpostaviti predvsem določene vrednote. Posameznike postavljamo pred procese in orodja, programska oprema je pomembnejša od preobsežne dokumentacije, sodelovanje spodbujamo pred pogajanji, sledenje načrtom pa želimo zamenjati s hitro odzivnostjo na spremembe.
 

Spodbudo delovno okolje in vseživljenjsko učenje
Z uvajanjem agilnih procesov dela želimo spremeniti mišljenje zaposlenih in partnerjev v poslovnem okolju. Spodbujamo vseživljenjsko učenje in ga implementiramo s pomočjo izobraževanj in usposabljanj. Trudimo se ustvariti delovno okolje, ki spodbuja učinkovitost, hitro odzivnost, samoiniciativo, kreativnost in zadovoljstvo vseh vpletenih pri ustvarjanju končne vrednosti.
 

Vključevanje vseh zaposlenih in zunanjih partnerjev
Začetek je pri vodstvenem kadru, ki bo stičišče prenosa novosti med svojo delovno ekipo. Sprejemali bodo povratne informacije in jih uporabili za prilagajanje in izboljšave projekta vpeljave agilnosti v podjetje. V proces izvedbe operacije bodo tako vključeni vsi zaposleni in pa tudi zunanji partnerji.

Pri uvajanju novosti nam bo pomagal zunanji svetovalec Jaka Kladnik, ki bo poskrbel za sistematično implementacijo vseh zastavljenih procesnih izboljšav v podjetje. Začnemo 11. novembra 2016. Jaka bo vsem zaposlenim na voljo vsak torek na Agilnem digitalnem čaju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si

Arhiv novic