Vrednote podjetja v vsakodnevnem delu oddelka strateške nabave | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Vrednote podjetja v vsakodnevnem delu oddelka strateške nabave

27.05.2020

Strateška nabava v osnovi pomeni planiranje in izvedba vseh aktivnosti povezanih z identifikacijo in specifikacijo potreb, identifikacijo kriterijev odločevanja, začetnega ocenjevanja izbranega dobavitelja, izbire dobavitelja in spremljanje izvedbe za doseganje dolgoročnih ciljev podjetja, ne le najnižje cene surovine.
 
V strateški nivo nabave v podjetju Skaza bi lahko uvrstili aktivnosti, kot so: ustvarjanje prihrankov na ravni oddelkov in celotnega podjetja, dolgoročno planiranje, optimizacija stroškov in iskanje alternativnih dobaviteljev, pogajanja z obstoječimi kot tudi novimi dobavitelji, sklepanje pogodb, razvoj dobaviteljev in kooperantov, raziskava nabave in predvidevanja razpoložljivosti, določanje in sledenje politiki nabave oz. nekakšnemu etičnemu kodeksu, ki smo ga vzpostavili.
 
Kot vsak drug oddelek, ima tudi oddelek strateške nabave zastavljene mesečne in letne CILJE, katerih dosego preverjamo s pomočjo večjega števila kazalnikov. Te zastavimo ambiciozno in visoko, da nam obenem služijo kot motivacija in orodje za osredotočenost skozi celotno poslovno leto.
 
Na kaj vse smo pozorni pri svojem delu?

Eden izmed najbolj pomembnih delavnikov, na katere smo pozorni pri svojem delu je ocenjevanje tveganja ali risk managementa, ki ga lahko prinese »napačna« izbira dobavitelja. Ta del obvladujemo s pomočjo Kraljičeve matrike. Cilj uporabe te matrike pa je zmanjševanje tveganja nabavnih proizvodov/dobaviteljev ob čim večji nabavni moči. S pomočjo le te, smo vse nabavne materiale oz. dobavitelje glede na njihov ocenjen vpliv na dobiček in nabavno tveganje, razdelili v štiri skupine. To so strateški, vzvodni, standardni in kritični dobavitelji. Vsaka kategorija v odnosu do dobaviteljev zahteva drugačen pristop, ki se ga lotimo po ustreznem protokolu.
 
Pri dobaviteljih v zadnjih letih veliko več pozornosti posvečamo tudi okoljskemu vidiku oziroma skrbi za NARAVNE VIRE. Pri izbiri dobaviteljev ima pomembno vlogo torej dobaviteljev odnos do okolja, skladnost s trenutno zakonodajo na tem področju, kot tudi samoiniciativa in želja po odgovornosti do okolja in virov, ki jih pri svojem poslovanju izrablja. Ta del je še izredno pomemben zato, ker si v podjetju res prizadevamo, da bi bi tudi vsi naši deležniki, skupaj z nami prispevali k lepšemu planetu in skrbi zanj.
 
Strateški nabavnik mora biti pri iskanju dobavitelja ali pa samo določenih nabavnih materialov dobro informiran na vseh področjih, njegova dejanja in odločitve pa ODGOVORNE z obzirom na celotno podjetje. Potrebno je dobro pregledati finančno stanje, preteklo poslovanje, reference in še katere druge dostopne kazalnike v poslovanju možnih poslovnih partnerjev. Predvsem to področje bo eno izmed bolj pomembnih v trenutnem obdobju zaradi začetka potencialne krize za nekatera podjetja. Zelo pomembno je tudi zelo dobro poznavanje tehničnih in kakovostnih zmogljivost tega dobavitelja, ki jih je treba vzporedno pogledati in primerjati s potrebami Plastike Skaze.
 
Kooperacija kot pomemben del strateške nabave

Posebno področje, ki ga pokrivamo v oddelku strateške nabave je tudi kooperacija. Ta pomeni poslovno sodelovanje oziroma organizacija proizvodnje, navadno z delitvijo dela, pri kateri nastopa več članov/podjetij.
 
Področje sodelovanja v smislu kooperacije v podjetju Skaza traja že kar veliko let. V zadnjih nekaj letih se je ta oblika sodelovanja sicer preselila na višjo raven, vsekakor pa na tem področju obstaja še možnost napredka. Od potrjevanja kooperantov pri končnih kupcih, do razvoja trenutnih kooperantov na višjo operativno in kakovostno raven, do priključitve oz. vzpostavitve poslovanja z nekaterimi novimi kooperanti, ki smo jih v procesu pregleda trga že dodali v svoj portfolio, itd.
V literaturi lahko zasledimo, da se kooperacija deli na štiri področja: razvojna, tehnološka, trženjska in proizvodna kooperacija.
 
Skaza je v preteklosti koristila zgolj proizvodno kooperacijo, kar pomeni, da je podjetje iskalo kooperante z željo po boljši proizvodni ceni, zaradi povečanja razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti, včasih tudi na račun skrajšanja dobavnih rokov ali pa zgolj izpolnitve vseh naročil v danem obdobju. V prihodnosti želimo razširiti svoje področje delovanje tudi na področje medicine, za kar bo potrebno ogromno POGUMA, hkrati pa je to priložnost, da se kooperacija razvije tudi v tehnološki in razvojni obliki, in ne več samo v proizvodni.
 
Pri našem delu je izredno pomembno področje sodelovanja in odnosov. Z vsakim od naših dobaviteljev želimo vzpostaviti vzajemen, korekten odnos, v katerem sta zadovoljni obe strani in hkrati z našimi več kot 40-letnimi IZKUŠNJAMI, pomagati tudi našim dobaviteljem. Smo nekakšni »skrbniki« dobaviteljev. Z dobavitelji želimo vzpostaviti nek skupek tekmovalnosti, pogajanj, obojestranskih koristi in predvsem skupnega sodelovanja. Vse to pa pretvoriti in razvijati v večje število čim bolj trdnih, dolgoročnih strateških povezav.
 
Skozi celotno delo v oddelku nas vodijo vrednote podjetja, v katere močno verjamemo. Merilo strateške nabave torej ni samo cena, ampak predvsem izbor ustreznih dobaviteljev, načrtovanje potreb in virov ter obvladovanje nabavne verige, zagotavljanje dobave v ustreznem času, v ustrezni količini in kakovosti. Pri svojem delu se želim povezati z izkušenimi posamezniki v našem podjetju na področjih, ki jih, odkar sem v podjetju Plastika Skaza, še nisem popolnoma osvojil. Verjamem, da lahko s skupnimi vrednotami, ki jih živimo in predajanjem znanja med nami, dosežemo še marsikaj ter presežemo še marsikatero pričakovanje.
 
 
Plastika Skaza
Strateški nabavnik
Niko Medved

Arhiv novic

Favourites