Za ohranitev planeta so potrebne spremembe | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Za ohranitev planeta so potrebne spremembe

05.06.2018

Prva Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu je bila sprejeta 16. januarja 2018 in bo spremenila pogled na plastiko z vidika načrtovanja, uporabe, proizvodnje in recikliranja v EU. Boljše bo načrtovanje plastičnih izdelkov, obeta se višja stopnja recikliranja plastičnih odpadkov, več in boljša kakovost reciklatov bo pomagala k izboljšanju trga reciklirane plastike.
 
Proizvodnja in uporaba plastike
Plastika je pomemben material v današnjem času in ima več funkcij v vsakdanjem življenju, predvsem kot inovativen, napreden material v avtomobilski industriji, kot embalaža, na primer, pripomore, k zagotavljanju varnosti hrane. Biokompatibilni plastični materiali lahko skupaj z omogočanjem inovacij v zdravstvu s tridimenzionalnim tiskanjem celo rešujejo človeška življenja. Vendar pa je ključna težava uporabe plastike ta, da milijone ton plastičnih odpadkov, predvsem tistih za enkratno uporabo, vsako leto konča v oceanih, kar je eden najočitnejših in najbolj zaskrbljujočih znakov, da moramo narediti spremembo v razmišljanju. Zato je Komisija leta 2017 potrdila, da se bo osredotočila na proizvodnjo in uporabo plastike ter si prizadevala doseči, da bo do leta 2030 vsa plastična embalaža primerna za recikliranje.
Evropska unija ima najboljše izhodišče za prevzem vodilnega položaja v svetu pri prehodu na plastiko prihodnosti. V tej strategiji so postavljeni temelji za novo gospodarstvo na področju plastike. Pri tem bosta tako zasnova, kot proizvodnja plastike ter plastičnih proizvodov v celoti upoštevali potrebe po ponovni uporabi, popravilu in recikliranju. Na ta način se bodo razvijali in spodbujali bolj trajnostni materiali in tako bo mogoče ustvariti večjo dodano vrednost ter blaginjo v Evropi in spodbujati inovacije. Onesnaževanje s plastiko in njen škodljiv vpliv na naša življenja in okolje bosta omejena.
V zadnjih petdesetih letih sta vloga in pomen plastike za naše gospodarstvo stalno naraščala. Svetovna proizvodnja plastike se je povečala za dvajsetkrat od šestdesetih let prejšnjega stoletja in je leta 2015 znašala 322 milijonov ton. V naslednjih dvajsetih letih naj bi se še podvojila. To težavo še zaostruje vse večja količina plastičnih odpadkov, ki nastane vsako leto. K temu pripomore vse večja potrošnja plastike za „enkratno uporabo“, tj. plastične embalaže ali drugih potrošniških proizvodov, ki jih zavržemo po le eni kratki uporabi. Ti izdelki se redko reciklirajo in zanje je verjetno, da bodo odvrženi v okolje.


Ponovna uporaba in reciklaža
V EU so možnosti za recikliranje plastičnih odpadkov večinoma neizkoriščene. Ponovna uporaba in recikliranje izrabljene plastike sta zelo omejena, zlasti v primerjavi z drugimi materiali, npr. papirjem, steklom in kovinami. V podjetju Skaza že težimo k čim večji uporabi trajnostnih materialov, s katerimi proizvajamo izdelke, ki so namenjeni večkratni uporabi in jih lahko po koncu življenjske dobe recikliramo ter tako ponovno uporabimo v novem izdelku. Poleg reciklirane plastike za tehnične produkte in naš kompostnik za biološke odpadke Bokashi Organko, uporabljamo tudi bio-osnovano plastiko za izdelke, ki imajo stik s hrano in pijačo ter imajo enake uporabne lastnosti tradicionalne plastike, vendar veliko nižji vpliv na okolje. To so izdelki iz več izdelčnih linij Skaza Viva 2.0, Solo in Pick&Go, kozarci, krožniki in posode.
Vizija za novo gospodarstvo na področju plastike v Evropi je usmerjena v pametno, inovativno in trajnostno industrijo plastike, v kateri zasnova in proizvodnja v celoti upoštevata potrebe po ponovni uporabi, popravilu in recikliranju. Ta Evropi prinaša rast in nova delovna mesta ter pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v EU ter omili odvisnost EU od uvoza fosilnih goriv.
Nova EU strategija na področju plastike je priložnost za podjetja kot je Skaza, da vložijo svoj trud v raziskave in razvoj novih materialov in tehnologij, ki bodo omogočali ponovno uporabo, popravilo in recikliranje plastičnih produktov.

                  
 
»Vizija za novo gospodarstvo na področju plastike v Evropi«
Do leta 2030 je mogoče vso plastično embalažo, dano na trg EU, ponovno uporabiti ali reciklirati na stroškovno učinkovit način. Do leta 2030 je več kot polovica plastičnih odpadkov v Evropi recikliranih. Ločeno zbiranje plastičnih odpadkov je močno razširjeno. Do leta 2030 se zmogljivosti za sortiranje in recikliranje povečajo za štirikrat od leta 2015, zaradi česar nastane 200.000 novih delovnih mest po vsej Evropi. Zaradi tega je postala reciklirana plastika vse bolj dragocena industrijska surovina, tako doma kot v tujini. Trg za reciklirano in inovativno plastiko je uspešno vzpostavljen in ima jasne obete rasti, saj vse več proizvodov vsebuje reciklirane sestavine. Obsežnejše recikliranje plastike pripomore k zmanjševanju odvisnosti Evrope od uvoženih fosilnih goriv kot tudi emisij CO2, v skladu z zavezami, sprejetimi v okviru Pariškega sporazuma.
 
Povzeto po Evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu
 
dr. Branka Viltužnik,
Vodja raziskav in inovacij, Skaza

Arhiv novic

Favourites