Družbeno & okoljsko | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI

Družbeno & okoljsko

TRAJNOSTNO IN ODGOVORNO

Delujemo po načelih trajnostnega razvoja. Inovativnost usmerjamo v rešitve, prijazne do ljudi, do skupnosti in do narave. Svoje uspehe povezujemo z družbeno odgovornimi projekti. Načela našega poslovanja so vir dodane vrednosti in konkurenčne prepoznavnosti na trgu.

VPETI V KROŽNO GOSPODARSTVO

S trajnostnim in odgovornim ravnanjem soustvarjamo prehod v dobo krožnega gospodarstva. Z lastnimi izdelki spodbujamo prakse z nizkim ogljičnim odtisom. Prispevamo k razvoju zelenih tehnologij.

Spodbujamo k pozitivnim spremembam
EKO PRIHODNOST

V segmentu ekološko usmerjenih izdelkov razvijamo dobre prakse z uporabniki in lokalnimi skupnostmi.

ODGOVORNO DO SKUPNOSTI

Svojo odgovornost do prihodnjih generacij med drugim dokazujemo s podporo in organizacijo projektov in dogodkov, kakršen je npr. tek Otrok otroku.

NAVDIH ZA ZAPOSLENE

V skupnosti, v kateri delujemo, smo med uglednimi delodajalci. Skrbimo za razvoj lastnih potencialov. Oglejte si priložnosti za zaposlitev!

Favourites