0
SI

Kakovost

PO NAČELIH NAJVIŠJE KAKOVOSTI

Delujemo v skladu s številnimi zahtevnimi certifikati kakovosti (ISO 9001, ISO 14001, IWAY, OHSAS). Na vsa področja dela v podjetju vpeljujemo dobre prakse.

BREZ NAPAK IN NESKLADNOSTI

Nič napak, nič zakasnitev, nič neskladnosti in zadovoljni zaposleni – to je načelo, ki usmerja vse naše procese za zagotavljanje kakovosti.

Organizirana povezanost vseh vidikov kakovosti
IZPOLNJUJEMO PRIČAKOVANJA

Zaposleni v podjetju Skaza delujemo po načelu, da smo vsi skupaj in vsak zase odgovorni za doseganje kakovosti, ki izpolni in preseže pričakovanja kupcev. Izboljšave ustvarjamo v tesnih partnerskih odnosih s kupci. Z izboljšavami se hitro in učinkovito prilagajamo na spremembe na trgu.

KAKOVOST USTVARJAMO LJUDJE

Del zagotavljanja in spremljanja kakovosti je skrb za varnost pri delu, zagotavljanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih ter okoljski vidik. Nenehno stremimo k novim izboljšavam na podlagi kompetenc, ki jih dopolnjujemo z zunanjimi in notranjimi izobraževanji. Inovativne procese širimo po celotnem podjetju.

POVEZANI Z DOBAVITELJI IN Z OKOLJEM

Uspehe dosegamo v tesnem sodelovanju z dobavitelji. V nabavno verigo vključujemo principe za optimizacijo delovanja in zmanjševanje možnosti za nepravilnosti. V proizvodnih procesih se nenehno osredotočamo se na izboljšave učinkovitosti. Delujemo po načelih vitke proizvodnje (LEAN). V celotnem poslovnem krogu skrbimo za ohranjanje naravnih virov.

OPREMLJENI ZA KAKOVOST IN RAZVOJ

Imamo lasten merilni laboratorij, najsodobnejše kontrolne in merilne naprave (3D), merilne instrumente in drugo testno opremo. Vključujemo se v različne razvojne in raziskovalne projekte, saj nudimo izdelavo celovite dokumentacije, ki vključuje kakovost pri načrtovanju in izdelavi produktov. To so FMEA, MSA, APQP, SPC analize in PPAP.

POVEŽIMO SE! Pokličite. Pišite. Zahtevajte ponudbo.
Kontakt