Kakovost | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI

Kakovost

PO NAČELIH NAJVIŠJE KAKOVOSTI

Delujemo v skladu s številnimi zahtevnimi certifikati kakovosti (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007). Na vsa področja dela v podjetju vpeljujemo dobre prakse.

BREZ NAPAK IN NESKLADNOSTI

Nič napak, nič zakasnitev, nič neskladnosti in zadovoljni zaposleni – to je načelo, ki usmerja vse naše procese za zagotavljanje kakovosti.

Organizirana povezanost vseh vidikov kakovosti
IZPOLNJUJEMO PRIČAKOVANJA

Zaposleni v podjetju Skaza delujemo po načelu, da smo vsi skupaj in vsak zase odgovorni za doseganje kakovosti, ki izpolni in preseže pričakovanja kupcev. Izboljšave ustvarjamo v tesnih partnerskih odnosih s kupci. Z izboljšavami se hitro in učinkovito prilagajamo na spremembe na trgu.

KAKOVOST USTVARJAMO LJUDJE

Del zagotavljanja in spremljanja kakovosti je skrb za varnost pri delu, zagotavljanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih ter okoljski vidik. Nenehno stremimo k novim izboljšavam na podlagi kompetenc, ki jih dopolnjujemo z zunanjimi in notranjimi izobraževanji. Inovativne procese širimo po celotnem podjetju.

POVEZANI Z DOBAVITELJI IN Z OKOLJEM

Uspehe dosegamo v tesnem sodelovanju z dobavitelji. V nabavno verigo vključujemo principe za optimizacijo delovanja in zmanjševanje možnosti za nepravilnosti. V proizvodnih procesih se nenehno osredotočamo na izboljšave v učinkovitosti. Delujemo po načelih vitke proizvodnje (LEAN). V celotnem poslovnem krogu skrbimo za ohranjanje naravnih virov.

OPREMLJENI ZA KAKOVOST IN RAZVOJ

Imamo lasten merilni laboratorij, najsodobnejše kontrolne in merilne naprave (3D), merilne instrumente in drugo testno opremo. Vključujemo se v različne razvojne in raziskovalne projekte, saj nudimo izdelavo celovite dokumentacije, ki vključuje kakovost pri načrtovanju in izdelavi produktov. To so FMEA, MSA, APQP, SPC analize in PPAP.

KAKOVOST, RAVNANJE Z OKOLJEM IN VARNOST

Kakovost, ravnanje z okoljem ter varnost in zdravje zaposlenih je sestavni del vodenja podjetja Skaza. Zavezani smo k doseganju najvišjih standardov kakovosti v vsem, kar počnemo. Vključno z ustvarjanjem vsebin, procesov, storitev in izdelkov. Rezultat je preprost: zadovoljstvo strank po vsem svetu. Naši strateški cilji so usmerjeni v doseganje zadovoljstva naših lastnikov, kupcev, zaposlenih in okolja, v katerem delujemo.

NAČELA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Delujemo po načelih trajnostnega razvoja. Inovativnost usmerjamo v rešitve, prijazne do ljudi, do skupnosti in seveda do narave. Svoje uspehe povezujemo z družbeno odgovornimi projekti. Želimo zagotoviti stalni razvoj, prispevati k zmanjševanju porabe energije, izboljšanju bivalnega okolja, zmanjšanju obremenjevanja narave ter skrbimo za varnost pri delu in s tem ohranjamo zdravje zaposlenih. Zavedamo se tudi svoje družbene odgovornosti, zato delujemo v skladu z veljavni zakoni, načeli človekovih pravic in delovnih razmerij.

UPOŠTEVANJE MEDNARODNIH STANDARDOV

Sistem vodenja smo zasnovali na zahtevah mednarodnih standardov kakovosti po ISO 9001:2015, ravnanja z okoljem po ISO 14001:2015 in poklicnega zdravja in varnosti po OHSAS 18001.

Pri delu nas vodijo naše vrednote: izkušnje, cilji, odgovornost, pogum in spoštovanje virov iz narave.

NAŠA ZAVEZANOST KAKOVOSTI
Zavzemamo se za:
  • Kakovost in varnost izdelkov je na prvem mestu - zagotavljati izdelke in storitev, ki izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja naših kupcev.
  • Gradimo rast skozi tesne partnerske odnose z našimi kupci.
  • Okolje, varnost pri delu - Ohranjanje naravnih virov in zagotavljanje zdravja in dobrega počutja naših zaposlenih.
  • Spremljanje delovanja kakovosti, sprejemati ukrepe za izboljšanje in prilagajanje spreminjajočim se potrebam trga.
  • Timsko delo in nenehne izboljšave - Usposabljanje posameznikov za delo v skupinah, za aktivno prizadevanje in prispevanje k nenehnemu izboljševanju.
  • Inovacije - Zagotoviti, da so najboljše prakse razširjene po celotnem podjetju.
  • Razvoj usmerjamo v snovanju pametnih rešitev iz najbolj zelenih alternativnih materialov.
  • Proizvodni procesi - Stalno se osredotočamo na izboljšanje učinkovitosti in sledljivosti procesov.
  • Nabavna veriga - tesno sodelovanje z dobavitelji z namenom racionalizacije delovanja in zmanjšanje nepravilnosti.
  • Nič napak, nič zakasnitev, nič neskladnosti in zadovoljni zaposleni.
POVEŽIMO SE! Pokličite. Pišite. Zahtevajte ponudbo.

Favourites